• ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-17:00

All

Kleral Magicolor Hair Dyeing Cream 1.0B 100ml

€4,59€9,90

Kleral Selenium Shampoo Anti-Dandruff 300ml

€8,93€14,25

Kleral Professional Brush

€5,88€11,30

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 6.66 100ml

€4,92€10,60

Kleral Macadamia Silky Mask 500ml

€11,75€21,25

Kleral Macadamia Hydrating Shampoo 500ml

€10,08€18,00

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 6.8 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 11.9 100ml

€4,92€10,60

Kleral Magicolor Hair Dyeing Cream 12.8 100ml

€7,90€9,90

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 11.81 100ml

€4,92€10,60

Kleral Magicolor Hair Dyeing Cream 12.1 100ml

€6,25€9,90

Kleral Magicolor Hair Dyeing Cream 00 100ml

€7,90€9,90

Kleral Magicolor OXIG Oxidant 12% 40vol 1000ml

€5,18€9,90

Kleral Semi Di Lino Gold Filler Collagen Hair BOTUL 9x10ml

€36,45€48,90

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 11.0 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.37 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 4.37 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.8 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.8 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 4.8 100ml

€4,95€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 9.31 100ml

€4,85€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.31 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.31 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.17 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.17 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.35 100ml

€4,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 4.35 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 8.39 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.39 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.9 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.9 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.77 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.5 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.66 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.6 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.43 100ml

€4,92€10,60
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ