• ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-17:00

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΑΣΗ ΜΕ

  • ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ
  • baphes
ΣΒΗΣΤΕ ΤΑ ΟΛΑ

Kleral

Kleral Magicolor Hair Dyeing Cream 1.0B 100ml

€4,60€9,90

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 6.66 100ml

€4,98€10,60

Kleral Magicolor HCB Oil Professional Color 250ml

€15,89€23,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.66 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 6.8 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 11.9 100ml

€4,98€10,60

Kleral Magicolor Hair Dyeing Cream 12.8 100ml

€7,90€9,90

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 11.81 100ml

€4,93€10,60

Kleral Magicolor Hair Dyeing Cream 12.1 100ml

€4,60€9,90

Kleral Magicolor Hair Dyeing Cream 00 100ml

€7,90€9,90

Kleral Magicolor OXIG Oxidant 12% 40vol 1000ml

€5,27€9,90

Kleral Magicolor OXIG Oxidant 6% 20vol 1000ml

€7,65€9,90

Kleral Magicolor OXIG Oxidant 9% 30vol 1000ml

€5,82€9,90

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.8 100ml

€5,00€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.0 100ml

€5,53€10,60

Kleral Magicolor OXIG Oxidant 3% 10vol 1000ml

€5,18€9,90

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 11.0 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.37 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 4.37 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.8 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 4.8 100ml

€5,05€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 9.31 100ml

€4,98€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.31 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.31 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.17 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.17 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.35 100ml

€4,98€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 4.35 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 8.39 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.39 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.9 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.9 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.77 100ml

€4,93€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.5 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.6 100ml

€5,33€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.43 100ml

€4,98€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 6.45 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.44 100ml

€4,93€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 6.4 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.4 100ml

€5,10€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 10.3 100ml

€4,98€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.3 100ml

€5,20€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.3 100ml

€7,45€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 7.1 100ml

€7,40€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 1.01 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 9.0 100ml

€4,98€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 8.0 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 6.0 100ml

€4,92€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 5.0 100ml

€4,98€10,60

Kleral Milk Color Ammonia Free Colouring Cream 4.0 100ml

€5,53€10,60
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ